# Nadwaga informacji

nadwaga informacji

Czy wiesz, że cała wiedza ludzkości podwaja(ła) się :

*   przed rokiem 1900 mniej więcej co 100 lat
*   pod koniec II Wojny Światowej co 25 lat
* w dzisiejszych czasach (w zależności od dziedziny) co 12 miesięcy.
Może się okazać, że bez sprawnego filtra w naszych głowach po prostu panuje chaos.

„W czasach starożytnych mieć siłę oznaczało mieć dostęp do informacji, w dzisiejszych czasach siłą jest wiedzieć, co ignorować”.

Yuval Noah Harrari