Spotkania odbywają się online

Bezpłatna JEDNORAZOWA konsultacja


wstępna
60 min
Indywidualny MIESIĘCZNY Pakiet PREMIUM


Indywidualny MIESIĘCZNY Pakiet STANDARD


Indywidualny MIESIĘCZNY Pakiet VIP


Indywidualna PŁATNA pojedyncza sesja


jedn. wyzwanie
90 min

* wsparcie to szybkie, w większości planowane z wyprzedzeniem w krótkim czasie konsultacje. Wykorzystywane, gdy potrzebny jest niezależny, obiektywny, odważny i kreatywny partner do dyskusji, by rozważyć różne rozwiązania, złożone, trudne wyzwanie.  W tej usłudze oferuję połączenie doświadczenia z coachingu, managementu, mentoringu, konsultingu, doradztwa.

Mentoring

Wspieram w codziennych wyzwaniach zarządczych/życiowych.

Shadow coaching

Pracuję z Zarządzającymi w ich środowisku pracy. Pomagam w wypełnianiu luki między rzeczywistością a pożądanymi wynikami zarządzania.

Impact trening

Uczę Zarządzających języka wpływu, by ludzie z zespołu słuchali, robili swoją robotę i brali za to odpowiedzialność.